Kjeveortopedi

Kjeveortopedi: en spesialitet innen tannpleien som tar for seg forebygging, rådgivning og korrigering av kjeve- og tannstillingen. Hensikten med kjeveortopedisk behandling er å skaffe en velordnet tannrekke i begge kjever, oppnå balansert og stabilt bittforhold og dermed på lengre sikt unngå feilbelastningsplager i kjeveleddene. Tenner som står rett og i bra stilling vil også medvirke til bedre tannhelse i form av mindre karies og tannkjøtt sykdommer.

Kjeveortoped: en tannlege som har spesial utdannelse i kjeveortopedi fra universitetet og er godkjent av den Norske tannlegeforening som spesialist i kjeveortopedi.

Kjeveortopedisk behandling: en betingelse for vellykket behandling er avhengig av godt samarbeide mellom pasienten og tannlegen.

behandling_lokale

Mest hyppig tannstillingsfeil er trangstilling, overbitt, dypt/dekkbitt, kryssbitt, saksebitt etc. Sjeldne bittfeil oppstår hos pasienter med leppe-gane spalte, andre hormonale forandringer, hos epileptikere osv.

Tidspunktet for kjeveortopedisk behandling varierer mye, fra for eksempel behandlingsstart i spedbarnsalderen hos gane spalte barn, til voksne helt opp i 60-70 års alderen. Hos voksne kan det dreie seg om enkel tannflytting i forbindelse med protese/bro laging eller mer omfattende tannregulering med full apparatur. I uttalte underbitt/misforhold i kjeven, kan det være aktuelt med kombinert kjeveortopedisk/kirurgisk behandling. En viktig forutsetning for tannregulering hos barn eller voksne, er friskt tannkjøtt og ben rundt tannfestene. I hovedtrekk hos barn består behandlingen av enten innledende behandling i tidlig alder (dvs. 5-10 år) og behandling i pubertetsalderen (dvs. 11-15 år).

Kjeveortopedi er et samarbeid mellom pasient/foresatte og behandlende tannlege. Slik behandling tar lang tid, vanligvis flere år. I de aller fleste tilfellene blir behandlingen vellykket, men det er umulig å garantere eller forutsi behandlingsresultatet. Før slik behandling settes i gang, blir det tatt røntgenbilder, fotografi og laget gipsmodeller av tennene. Her vil man da ser «før» og «etter» – bilder som vil overraske positivt !

Ut fra dette blir behandligsbehovet vurdert, evt. behandlingsplanen fastlagt. Dette blir diskutert med pasienten og foresatte. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å fjerne noen blivende tenner for å skaffe plass, og i slike tilfeller blir pasienten henvist til skoletannlegen for uttrekking.